این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

دامنه به نام مالک وبسایت ثبت شده و مسئولیت صحت اطلاعات مندرج به عهده ی مشتری می باشد.

دریافت مجوزهای قانونی بر حسب مورد بر عهده ی مشتری است اما این شرکت خود را موظف به راهنمایی و پشتیبانی مشتریان می داند.

فضای میزبانی در اختیار مشتری قرار می گیرد و شرکت فقط برای موارد پشتیبانی امنیتی، با کسب اجازه ی وی به فضای میزبانی دستیابی پیدا می کند.

سیستم مدیریت محتوا و امکانات جانبی آن در دوره های زمانی مختلف توسط شرکت به روزرسانی می گردد.

مشتری در صورت استفاده از کاربری مدیر کل، مسئولیت هرگونه تغییرات در سیستم مدیریت محتوا و فضای میزبانی را عهده دار خواهد بود.

مسئولیت محتوای منتشر شده در وبسایت مشتری به عهده ی مشتری خواهد بود.

انتشار مطالب غیرقانونی در وبسایت ها ممنوع بوده و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده در وبسایت های مشتریان خود ندارد.

پرداخت هزینه ی خدمات طراحی وبسایت فقط به صورت آنلاین و توسط کارت های بانکی عضو شبکه ی شتاب می باشد.

برای مشتریان وبسایت های این شرکت ثبت دامنه ی ملی پنج ساله به صورت رایگان انجام می شود.

هزینه ی فضای میزبانی برای سال اول رایگان می باشد اما برای سال های بعدی باید در موعد مقرر تمدید گردد.

در صورت انتقال پرونده های وبسایت طراحی شده به فضای میزبانی دیگر، این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال پشتیبانی نخواهد داشت.

شرکت پیام آشتی خود را موظف به کسب رضایت مشتری دانسته و پاسخگوی هر گونه ایرادی خواهد بود.

شرکت پیام آشتی موظف است هر گونه تغییرات در قوانین و مقررات، قیمت ها و شرایط را به مشتریان قبلی نیز اطلاع دهد.